welkom bij

Facetten van het Boeddhisme


Veel is geschreven over de leer en het leven van de Boeddha Gotama. Aantekeningen van het gelezene en gehoorde werden gemaakt voor eigen gebruik. Ik wil ze echter ook ter beschikking stellen voor anderen die in de leer van de Boeddha geïnteresseerd zijn.
   Van mijn goede kennis Dr. Karl Hubertus Eckert uit Augsburg kreeg ik nog circa 1100 boeken over de meest uiteenlopende thema's en stromingen van het Boeddhisme. Deze boeken werden samen met meerdere titels uit eigen collectie geschonken aan de bibliotheek van de Boeddhistische Unie van België (B.U.B.). Een cataloog ervan is op deze website aanwezig.
   
    Deze gegevens mogen door ieder voor persoonlijk gebruik overgenomen worden. 
Bepaalde facetten van het (Theravâda-)Boeddhisme worden belicht. Ik heb niet de pretentie volledig te zijn. Ik ben geen geleerde, veeleer een verzamelaar.

   
    De Boeddha is een geneesheer en zijn leer is een geneesmiddel. En juist zoals medicijn niet ineens ingenomen wordt, maar met kleine beetjes - een pilletje of een lepel drank per keer, - evenzo moeten ook deze facetten gelezen worden: niet alles ineens lezen, maar steeds een gedeelte. Zo zullen ze beslist een goed resultaat hebben.
Nico Moonen

I  N  H  O  U  D


TEN GELEIDE

0.0. voorwoord     0.1. tot geluk     0.2. Uitspraak van Pali woorden     0.3. Tijdrekening     0.4. Kastensysteem     

1. LEVEN VAN DE BOEDDHA GOTAMA

1.1. legenden over het begin van de loopbaan      1.2. Van conceptie tot volwassenheid     1.3. De grote verzaking en de zoektocht naar de Verlichting     1.4. Het 1e jaar na de Verlichting     1.5. Het 2e-20e jaar na de Verlichting     1.6. Het 21e-42e jaar na de Verlichting     1.7. Het laatste jaar          

2. DE LEER

2.1. Korte beschrijving van leven en leer van de Boeddha Gotama     2.2. De vier edele waarheden en het achtvoudige pad     2.3. De drie aspecten van het leven: dukkha, anicca, anatta     2.4. Wilsacties (kamma) en de gevolgen ervan     2.5. Dood en wedergeboorte     2.6. De werelden van bestaan

3. De Sangha     3.1. Procedures van wijding

4. Boeddhistische plaatsen in India en Nepal     4.1.  Lumbini     4. 2. Tilaurakot (Kapilavatthu)     4.3. Piprahva (Maha Kapilavatthu)     4.4. Buddhagayâ (Senanigama)     4.5. Sarnath (Isipathana)     4.6. Sravasti (Savatthi)     4.7. Vaisali (Vesali)     4.8. Patna     4.9. Rajgir (Rajagaha)     4.10. Kushinagar (Kusinara)     4.11. Nalanda     4.12. Ajanta     4.13. Geraadpleegde bronnen    

 5. De Pali canon    

5.0. De Pali canon: een korte verkenning     5.1. Vinaya pitaka     5.2. Sutta Pitaka     5.2.1. Digha nikaya     5.2.2. Majjhima nikaya     5.2.3. Samyutta nikaya     5.2.4. Anguttara nikaya     5.2.5. Khuddaka nikaya     5.2.5.1. Khuddhakapatha     5.2.5.2. Dhammapada     5.2.5.3. Udana     5.2.5.4. Itivuttaka     5.2.5.5. Sutta-nipata     5.2.5.6. Vimanavatthu     5.2.5.7. Petavatthu     5.2.5.8. Theragatha     5.2.5.9. Therigatha     5.2.5.10. Jataka     5.2.5.11. Niddesa     5.2.5.12. Pathisambhidamagga     5.2.5.13. Apadana     5.2.5.14. Buddhavamsa     5.2.5.15. Cariyapitaka     5.3. Abhidhamma 

5a. Postcanonieke literatuur    

6. DE LEEK

6.1. Richtlijnen en adviezen voor leken     6.2. Dana, geven, vrijgevigheid     6.3. Recitatieteksten voor leken  
   


7. Het grote boek van de beschermingen


8. 
De Bodhisatta in het Theravada Boeddhisme     8a. The Bodhisatta in Theravada Buddhism  


9. DE HOGERE LEER

9.1.
De vier edele waarheden en het middenpad    9.2. De drie aspecten van het leven    9.3. De smetten van de geest, de vier niveaus van heiligheid en de zeven soorten bevrijdingen     9.4. Factoren van Verlichting     9.5. Oorzakelijk ontstaan en opheffing van het lijden   9.6. het citta en het doodloze   9.7. bovennatuurlijke krachten   9.10. Nibbana: een bloemlezing  
   


10.  
Meditaties, contemplaties en vertrouwen in het Boeddhisme     10.1. De vier grondslagen van oplettendheid     10.2. De vier Brahma viharas    10.3. Contemplaties voor rust, kalmte     10.4. Saddha, vertrouwen     10.5. Devotie in het Boeddhisme     10.6. Contemplatie over de dood     10.7. Het beschouwen van het lichaam     10.8. Oplettendheid bij het in- en uitademen     10.9.  Contemplatie over vergankelijkheid, anicca     10.10. Contemplatie over niet-zelf, anatta         10.12. De acht meditatieve verdiepingen     10.13. Dagelijkse meditatie

11. ONTWIKKELING EN TOEKOMST VAN HET BOEDDHISME

11.1. Ontwikkeling van het Boeddhisme     11.2. De toekomst van het Boeddhisme: voortbestaan of verval

12. 
Boeddhistisch woordenboek  

13. 
Cataloog collectie Dr. K.H. Eckert in de bibliotheek van de B.U.B.  

14. Diversen

99. Contact
       
   
naar bovenDocument made with Nvu