Facetten van het Boeddhisme


naar Index

9. De hogere leer


9.1. Het middenpad en de vier edele waarheden

9.2. de drie kenmerken van het leven


9.3 De smetten van de geest, de vier niveaus van heiligheid en de zeven soorten bevrijdingen
   
9.3.1. de smetten, boeien, hindernissen
9.3.2. de vier niveaus van heiligheid
9.3.3-4. de zeven soorten bevrijdingen  en  nibbana

9.3.5. Diverse teksten verband houdende met heiligheid
9.3.6. geraadpleegde bronnen

9.4. Factoren van Verlichting    


9.5. Oorzakelijk ontstaan en opheffing van het lijden

9.6. de citta en het doodloze  

9.7. bovennatuurlijke krachten

9.10. Nibbana, een bloemlezing