Facetten van het Boeddhisme


naar Index

6. De leek


6.1.1. Adviezen voor lekenvolgelingen. 1 - Teksten betreffende vertrouwen, deugdzaamheid en de 5 en de 8 regels van goed gedrag 

6.1.2.
Adviezen voor lekenvolgelingen. 2 - Teksten betreffende juist gedrag en over de redenen waarom mensen naar de hel gaan of naar de hemel

6.1.3.
Adviezen voor lekenvolgelingen. 3
- Teksten betreffende heil en zegen hier en hiernamaals


6.2. Dana, geven, vrijgevigheid    

6.3. Recitatieteksten voor leken