Facetten van het Boeddhismenaar Index

5.2.4. (0) Anguttara nikaya , indeling en bronnen

Inleiding      Geraadpleegde bronnen                                           

 

Copyright ©  2023 / 2566

Het is toegestaan om elektronisch of in gedrukte vorm fragmenten van deze compilatie of de compilatie in zijn geheel over te nemen voor eigen gebruik, of ook met als doel ze met anderen te delen, uitsluitend voor gratis verspreiding en zonder commercieel oogmerk.


Anguttara Nikāya

Inleiding

         

          Na het overlijden van de Boeddha werd een concilie gehouden. De leerreden werden er gereciteerd en ingedeeld; de collecties werden door diverse groepen monniken onthouden. De Anguttara Nikāya was voor de eerwaarde Anuruddha en zijn pupillen.

De verdeling van de Anguttara Nikaya is zuiver numeriek. Er zijn elf geclassificeerde groepen (nipātas). Het onderwerp van de eerste groep bestaat uit enkelvoudige punten. Hierna volgen groepen met twee punten, drie punten enz., tot en met de groep van elf punten.

        De namen van de nipatas zijn:

I.        Ekaka-nipata; het boek van een.

II.        Duka-nipata; het boek van twee.

III.        Tika-nipata; het boek van drie.

IV.        Catukka-nipata; het boek van vier.

V.        Pañcaka-nipata; het boek van vijf.

VI.        Chakka-nipata; het boek van zes.

VII.        Sattaka-nipata; het boek van zeven.

VIII.        Atthaka-nipata; het boek van acht.

IX.        Navaka-nipata; het boek van negen.

X.        Dasaka-nipata; het boek van tien.

XI.        Ekadasaka-nipata; het boek van elf.

        Elke nipāta is verdeeld in vaggas (secties of hoofdstukken) en elke vagga bevat tien of meer suttas. Soms zijn er suttas die over eenzelfde onderwerp handelen. Zo behandelen de tien suttas van groep I de relatie tussen man en vrouw. De inhoud van A.I.14 bestaat uit 80 suttas waarin de namen van de meest uitstekende mannelijke en vrouwelijke discipelen en hun deugden worden opgesomd. A.I.20 bevat 262 suttas over de verscheidene soorten van meditatie die naar Nibbāna voeren; A.V.18 bestaat uit 10 suttas met lekenvolgelingen (upāsakas). Groep A.II is een lijst van de 11 goede en 11 slechte eigenschappen van een veehoeder, en de corresponderende eigenschappen van een monnik. De suttas in Anguttara Nikāya zijn meestal korte toespraken of dialogen. Maar men kan ook langere toespraken tegenkomen. Meerdere teksten zijn gelijk aan teksten die in andere delen van de canon te vinden zijn. Behalve de talrijke suttas die handelen over de Boeddhistische ethiek en psychologie en soms ook over de vinaya (discipline), zijn er ook sommige suttas die helemaal niets met de leer van de Boeddha te maken hebben. Ze zijn er alleen ingevoegd vanwege het principe van het aantal. In totaal zijn er 2308 suttas van de Anguttara Nikāya.[1] Volgens U Ko Lay zijn er 9557 korte suttas.[2]

        Bij sommigen is de notering als volgt: het eerste nummer = nipata, het tweede nummer = vagga, het derde nummer = sutta. Zo betekent A.III.2.5 : het 5e Sutta van de 2e vagga uit de 3e nipāta van Anguttara Nikāya.

        Anderen vermelden het nummer van het nipata (boek) en het in dat nipata doorlopende nummer van het sutta. Zo is A.III.15 het 15e sutta van de 3e nipata en hetzelfde sutta als A.III.2.5.

          Ik volg de laatste notering van nipata en sutta.

        Winternitz beweerde dat de Anguttara Nikāya is samengesteld in een periode toen de Boeddha al beschouwd werd als een halfgod of god die als enige de waarheid wist. Dit zou aan te tonen zijn door de teksten waarin de god Indra (=Sakka) aan enkele prekende monniken vraagt van wie zij zulke uitstekende dingen geleerd hadden, van de Boeddha of door eigen inzicht. Hun antwoord was dat de Boeddha hun leermeester was.[3]

De Anguttara Nikāya is volgens Winternitz een voorbode van de Abhidhamma. De teksten ervan zouden zeer waarschijnlijk de basis ervoor gelegd hebben.[4]

De diverse nipatas worden afzonderlijk besproken. In dit deel behalve de indeling ook de geraadpleegde bronnen.

Geraadpleegde bronnen voor Anguttara Nikaya

Dahlke, Paul: Buddha. Auswahl aus dem Palikanon. Übers. von Paul Dahlke. Wiesbaden : Fourier, [s.a.]

Gunsser, Ilse-Lore: Reden des Buddha. Aus dem Palikanon übersetzt. Stuttgart : Reclam, 1979. (Universal-Bibliothek; 6245).

Ñanatiloka, Bhikkhu: Die Reden des Buddha aus der "Angereihten Sammlung" - Anguttara Nikâyo - des Pâli-Kanons. Bd. 1. Das Einer-Buch - Eka-Nipâto. Übers. u. erläutert von Bhikkhu Ñanatiloka. Leipzig : Buddhistischer Verlag, [s.a.] (Heilige Schriften der Buddhisten; 1).

Nyânatiloka, Bhikkhu (Übers.): Die Reden des Buddha aus der "Angereihten Sammlung" - Anguttara Nikâyo - des Pâli-Kanons. Bd. 4. Das Vierer-Buch (Catukka-Nipâto). Übers. von Bhikkhu Nyânatiloka. Breslau : Markgraf, 1912.

Nyanatiloka (Übers.): Die Lehrreden des Buddha aus der Angereihten Sammlung Anguttara-Nikâya. Übers. von Nyanatiloka; hrsg. von Nyanaponika. Köln : DuMont Schauberg, 1969. Neue Gesamtausgabe in fünf Bänden. 3. revid. Neuauflage. - Bd. 1. Einer- bis Drier-Buch. / Bd. 2. Vierer-Buch. / Bd. 3. Fünfer- und Sechser-Buch. / Bd. 4. Siebener- bis Neuner-Buch.  / Bd. 5. Zehner- und Elfer-Buch.

Thomas, Edward J.: The Life of Buddha as Legend and History. (repr.). New Delhi 1992.

U Ko Lay (comp.): Guide to Tipitaka. Burma 1985. (E-book)

Webb, Russell (ed.) An Analysis of the Pali Canon, being the Buddhist Scriptures of the Theravada School. Kandy 1975. The Wheel No. 217/220.

Winternitz, Maurice: A history of Indian Literature. Vol. II : Buddhist Literature and Jaina Literature. (revised ed.). Delhi 1983.

www.palikanon.com


[1] Webb, Russell (ed.): An Analysis of the Pali Canon, being the Buddhist Scriptures of the Theravada School. Kandy 1975. The Wheel No. 217/2201975, p. 26; Winternitz, Maurice: A history of Indian Literature. Vol. II : Buddhist Literature and Jaina Literature. (revised ed.). Delhi 1983, p. 58-59, 62; Thomas, Edward J.: The Life of Buddha as Legend and History. (repr.). New Delhi 1992, p. 272.

[2] U Ko Lay (comp.): Guide to Tipitaka. Burma 1985. (E-book), p. 110.

[3] Winternitz 1983, p. 63

[4] Winternitz 1983, p. 64.