Facetten van het Boeddhisme


naar Index

5.2.3.(0) Samyutta nikaya

inleiding en indeling


Inleiding           overzicht  van vaggas en samyuttas


Samyutta Nikaya  

inleiding en indelingCopyright ©  2023 / 2566

Het is toegestaan om elektronisch of in gedrukte vorm fragmenten van deze compilaties of de compilatie in zijn geheel over te nemen voor eigen gebruik, of ook met als doel die met anderen te delen, uitsluitend voor gratis verspreiding en zonder commercieel oogmerk.Inleiding

Na het overlijden van de Boeddha werd een concilie gehouden. De leerreden werden er gereciteerd en ingedeeld; de collecties werden door diverse groepen monniken onthouden. De Samyutta Nikāya was voor de eerwaarde Maha Kassapa en diens leerlingen.

De Samyutta Nikāya is de samengestelde of gegroepeerde collectie van suttas die handelen over een specifieke leerstelling of over een bepaalde persoon. Hierin zijn 56 groepen of methoden van rangschikking (samyuttas), verdeeld in vijf secties (vaggas) die samen 2889 leerreden (suttas) bevatten.[1] U Ko Lay schreef dat de Samyutta Nikāya 7762 suttas bevat. Volgens hem is elke sectie (vagga) verdeeld in 55 groepen (samyuttas). De samyuttas zijn genoemd naar de onderwerpen waarover zij gaan, of naar belangrijke personen.[2]

Bij de vermelding van deze leerreden wordt het volgende systeem aangehouden: het eerste nummer verwijst naar de vagga (sectie), het tweede naar de samyutta (groep), en het derde nummer verwijst naar het sutta (leerrede). Zo is bijvoorbeeld S.II.3.10 het 10e sutta uit de 3e samyutta van de 2e vagga van Samyutta-Nikaya.

Anderen vermelden eerst het nummer van de vagga waarna het nummer van de sutta volgt. De suttas zijn bij die indeling doorlopend genummerd.

Een andere indeling is de numerieke vermelding van het samyutta in Romeinse cijfers (soms ook in Arabische cijfers), gevolgd door het nummer van het sutta.

Zo wordt de leerrede over het oorzakelijk ontstaan vermeld als S.II.12.1 of als S.12.1 of als S.II.1 (S.2.1).

        De eerwaarde Bhikkhu Bodhi vermeldt in zijn vertaling van het Samyutta Nikaya eerst het samyutta en dan het sutta. Deze volgorde wordt ook hier gebruikt.

Overzicht van vaggas en samyuttas

Omdat de Romeinse cijfers bij de een of ander problemen zouden kunnen opleveren, heb ik de voorkeur eraan gegeven om in dit overzicht de samyuttas eerst in Arabische cijfers te vermelden en daarna in Romeinse cijfers.


          Sectie I, de Sagatha vagga is ingedeeld in 11 samuttas, namelijk:

1. Devatā-Samyutta 

2. Devaputta Samyutta

3. Kosala-Samyutta

4. Māra-Samyutta

5. Bhikkhunī-Samyutta

6. Brahma-Samyutta

7. Brāhmana-Samyutta

8. Vangīsathera-Samyutta

9. Vana-Samyutta

10. Yakkha-Samyutta

11. Sakka-Samyutta


Sectie II, de Nidana vagga is ingedeeld in 10 samyuttas, namelijk:

12. Nidana samyutta

13. Abhisamaya samyutta

14. Dhatu samyutta

15. Anamatagga samyutta

16. Kassapa samyutta

17. Labhasakkara samyutta

18. Rahula samyutta

19. Lakkhana samyutta

20. Opamma samyutta

21. Bhikkhu samyutta  

  


         Sectie III, de Khandha vagga, gaat over de  groepen van bestaan. Deze sectie is ingedeeld in 13 samyuttas.

22. Khandha-Samyutta

23. Rādha-Samyutta

24. Ditthi-Samyutta

25. Okkantika-Samyutta

26. Uppāda-Samyutta

27. Kilesa-Samyutta

28. Sāriputta-Samyutta

29. Nāga-Samyutta

30. Supanna-Samyutta

31. Gandhabbakāya-Samyutta

32. Valāha-Samyutta

33. Vacchagotta-Samyutta

34. Samadhi-Samyutta        Sectie IV, de Salāyatana-vagga is ingedeeld in 10 samyuttas:

35. Salāyatana-Samyutta

36. Vedanā-Samyutta

37. Matugāma-Samyutta

38. Jambukhādaka-Samyutta

39. Sāmandaka-Samyutta

40. Moggallāna Samyutta

41. Citta-Samyutta

42. Gāmani-Samyutta

43. Asankhata-Samyutta

44. Avyākata-Samyutta        Sectie V, de Maha vagga is ingedeeld in 12 Samyuttas:

45. Magga-Samyutta

46. Bojjhanga-Samyutta

47. Satipatthāna-Samyutta

48. Indriya-Samyutta

49. Sammappadhāna-Samyutta

50. Bala-Samyutta

51. Idhipāda-Samyutta

52. Anuruddha-Samyutta

53. Jhāna-Samyutta 

54. Ānāpāna-Samyutta

55. Sotāpatti-Samyutta

56. Sacca-Samyutta


[1] Webb 1975, p. 22; Thomas 1992, p. 271.

[2] U Ko Lay 1985, p. 84.