Facetten van het Boeddhisme


naar Index

5.2.2.  Majjhima nikaya  - de verdeling in vaggas en suttas


        

Copyright ©  20213/ 2566

Het is toegestaan om elektronisch of in gedrukte vorm fragmenten van deze compilatie of de compilatie in zijn geheel over te nemen voor eigen gebruik, of ook met als doel ze met anderen te delen, uitsluitend voor gratis verspreiding en zonder commercieel oogmerk.Majjhima Nikāya

Verdeling in vaggas en suttas

        Na het eerste concilie werd aan de pupillen van de eerwaarde Sariputta - die zelf al vóór de Boeddha overleden was - gevraagd om zorg te dragen voor de Majjhima Nikāya.

De collectie van de Majjhima Nikāya bevat 152 leerreden van gemiddelde lengte. Ze is verdeeld in 15 secties (vaggas) die gerangschikt zijn volgens onderwerp.[1] Elke sectie is verdeeld in 10 suttas, behalve de Vibhanga-vagga die 12 leerreden bevat.

          Volgens Horner zijn de 152 suttas van Majjhima Nikaya verdeeld in drie secties (pannāsa) van elk 50 toespraken. Alleen de laatste sectie bestaat dan uit 52 toespraken. Misschien moet het Bhaddekaratta sutta (no. 131) als één sutta beschouwd worden, en de Ānanda-, Mahākaccāna-en Lomasakangiya-bhaddekaratta suttas samen als één sutta in plaats van drie.[2]

De meeste voetnoten zijn ontleend aan de de vertalingen van Kay Zumwinkel.

De 15 vaggas zijn:

I. Mūlapariyāya-vagga: M.1-10 (M.I.1-10)

II. Sīhanāda-vagga: M.11-20 (M.II.1-10)

        

III. Tatiya-vagga: M.21-30 (M.III.1-10)

IV. Mahāyamaka-vagga: M.31-40 (M.IV.1-10)

V. Cūlayamaka-vagga: M.41-50 (M.V.1-10)

VI. Gahapati-vagga: M.51-60 (M.VI.1-10)

VII. Bhikkhu-vagga: M.61-70 (M.VII.1-10)

VIII. Paribbājaka-vagga: M.71-80 (M.VIII.1-10)

IX. Rāja-vagga: M.81-90 (M.IX.1-10)

X. Brāhmana-vagga: M.91-100 (M.X.1-10)

XI. Devadaha-vagga: M.101-110 (M.XI.1-10)

XII. Anupada-vagga: M.111-120 (M.XII.1-10)

XIII. Suññata-vagga: M.121-130 (M.XIII.1-10)

                

IV. Vibhanga-vagga: M.131-142 (M.XIV.1-12)

                

XV. Salāyatana-vagga: M.143-152 (M.XV.1-10)


Omdat grote bestanden online niet goed hanteerbaar zijn, heb ik de 15 vaggas verdeeld in vijf groepen van elk drie vaggas.

5.2.2. (1-3) Maj.Nik. I-III (M.1-30) 

5.2.2. (4-6) Maj.Nik. IV-VI (M.31-60) 

5.2.2. (7-9) Maj.Nik. VII-IX (M.61-90)

5.2.2. (10-12) Maj.Nik. X-XII (M.91-120)

5.2.2. (13-15) Maj.Nik. XIII-XV (M.121-152)

                [1] Webb, Russell (ed.): An Analysis of the Pali Canon, being the Buddhist Scriptures of the Theravada School. Edited by Russell Webb. Kandy 1975. The Wheel No. 217/220, p. 8.

[2] Horner, I.B. (tr.): The Collection of the Middle Length Sayings (Majjhima-Nikāya). Vol. 1. The first fifty discourses (Mūlapannāsa). Oxford 2000, p. ix en p. ix , noot 1.