Facetten van het Boeddhisme


naar Index

Op pelgrimstocht in India en Nepal
4.8. Nalanda


Copyright ©  2021 / 2564

Het is toegestaan om elektronisch of in gedrukte vorm fragmenten van deze compilatie of de compilatie in zijn geheel over te nemen voor eigen gebruik, of ook met als doel ze met anderen te delen, uitsluitend voor gratis verspreiding en zonder commercieel oogmerk.


Nalanda


Van Vesali ging het via Patna naar Nalanda. Twee dagen logeerden wij er in het Thaise klooster. Wij bezichtigden de oude Boeddhistische universiteit van Nalanda, en de plaats Rajgir.


Nalanda

        Nalanda ligt ongeveer 10 km van Rajgir vandaan en 92 km ten zuidoosten van Patna, in de deelstaat Bihar, India.

        Nalanda is door de Verhevene enkele keren bezocht. Eens vertoefde hij er in het Pavarika-mango-park. De leek Kevaddha kwam naar hem toe en vroeg hem door een monnik een wonder te laten verrichten. Daardoor zouden de mensen nog meer bewondering en genegenheid voor de Boeddha hebben. De Verhevene gaf ten antwoord dat hij niet op een dergelijke manier de leer onderwees. Wonderen zoals door de lucht vliegen of over water lopen kunnen door iedereen geleerd worden. En gedachten lezen bestaat ook bij anderen. Zulke wonderen worden door de Verhevene niet aanbevolen. Maar wel het wonder van onderricht. En hij onderwees de leek Kevaddha ook over de godenwereld en dat de grote Brahmā niet almachtig is en niet de schepper en vader is van alles. (D.11)

        In het laatste jaar van zijn leven vertoefde de Boeddha weer enige tijd in het Pavarika-mango-park te Nalanda. De eerwaarde Sāriputta zei toen dat er nooit iemand heeft geleefd, thans leeft, of nog zal leven die meer verlicht is dan de Boeddha. Hij had weliswaar geen onmiddellijke persoonlijke kennis van de Gezegenden van vroegere of toe­komstige tijden. Maar hij was de wetmatigheid van de leer te weten gekomen op grond van conclusies.

         Op de plek waar de eerwaarde Sāriputta dit absolute vertrouwen in de Boeddha verkondigde, staat thans een stoepa. Deze stoepa ligt op het terrein van de oude universiteit van Nalanda.

        Volgens de overlevering liet keizer Asoka een tempel bij deze stoepa bouwen.

 

blik over universiteitsgebouwen richting stoepa

  

tempel vóór de stoepa

detail van tempel

tempeldetail van tempel

        Deze universiteit is de oudste Boeddhistische universiteit van India. Ze is gesticht omstreeks het be­gin van de Christelijke tijd­rekening. Aanvankelijk was die universiteit een geeste­lijk opleidingscentrum voor Boeddhistische monniken. Alle voorzieningen voor hen waren gratis.

        Volgens een Tibe­taanse bron begon de filosoof Nāgārjuna, 2e-3e eeuw n.C., zijn studies daar. De universiteit was toen al erg beroemd.

  

blik over deel van universiteit

beeld van Bodhisatta Metteyya, museum te Nalanda

        Op het terrein van die universiteit zijn tussen 415-454 n.C. door Kumāragupta I zes kloosters gebouwd voor de monniken die er studeerden. Honderd dorpen waren aangewezen om voor die monniken te zorgen.

        In de 6e eeuw werden er ook wereldlijke wetenschappen onderwezen aan de monniken. De universiteit kreeg internationale faam. Volgens Chinese pelgrims studeerden er toen ongeveer 3000 monniken. Ook leken werden er toegelaten.

        In de 8e eeuw werd Nalanda een groot centrum van de Mahayana-filosofie. Er was een nauw contact tussen Nalanda en Tibet.

                

        Nalanda bleef een centrum van studie onder de Pāla dynastie (8e-12e eeuw). Ten tijde van de laatste keizer van de Pāla dynastie werd Nalanda niet meer door hem gesteund. Het ging toen steeds slechter met de universiteit. Het Boeddhisme was toen al minder populair geworden door toedoen van brahmaanse filosofen en predikers.

        Omstreeks 1200 werd Noord-India veroverd door Turkse moslims. Zij hadden geen respect voor andere religies. Zij verdreven of vermoordden de monniken en verwoestten veel kloosters. Ook te Nalanda werd veel vernietigd. De meeste monniken vluchtten; slechts enkelen bleven. In 1235 werd Nalanda opnieuw aangevallen. Er waren toen nog maar twee kloosters over, bewoond door ongeveer 70 monniken.

        Het oudst bewaard gebleven Boeddhabeeld van Nalanda is van omstreeks 300 na Chr. Het is van zwarte steen en staat in een kleine (Hindoe-)tempel gelegen vlak naast het oude universiteitsterrein. Dit beeld wordt speciaal vereerd in geval van ziekte.


naar 4.9. Rajgir (Rajagaha)

..