Facetten van het Boeddhisme


naar Index

PDF-bestanden

  
TEN GELEIDE
0.0. voorwoord   
0.2. Uitspraak van Pali woorden   
0.3. Tijdrekening   
0.4. Kastensysteem

1. HET LEVEN VAN DE BOEDDHA GOTAMA
    1.1. legenden over het begin van de loopbaan  
    1.2. Van conceptie tot de Verlichting  
    1.3. Het 1e jaar na de Verlichting  
    1.4. Het 2e-20e jaar na de Verlichting    
    1.5. Het 21e-42e jaar na de Verlichting   
    1.6. Het laatste jaar 
            1.6 (1.3) Inleiding - Rajagaha - Nalanda
            1.6 (4-5) Vesali - Beluva - Kusinara
            1.6. (6-7) Te Kusinara en toespraak over de leer  vóór het definitieve heengaan
            1.6. (8) Definitieve heengaan - crematie - verdeling van de relieken
            

2. DE BASISLEER
        2.1. Schets van leven en leer van de Boeddha Gotama  
        2.1E. Sketch of Life and Teachings of the Buddha Gotama
        2.2. Oorzakelijk ontstaan I
        2.3. De drie kenmerken van het leven I
        2.4. Wilsacties (kamma) en de gevolgen ervan

        2.5a. Juist denken over de dood
        2.5b. Wedergeboorte   

        2.6. De werelden van bestaan

                zie ook: 
6. 1. Richtlijnen en adviezen voor leken

3. DE SANGHA  
        3.0. de Sangha
        3.1. Wijdingen en Pali formules
        3.2. voorbereidende plichten
        3.3-4. kloosterzegeningen en overwegingen
        3.5. de Sangha congressen (concilies en synoden)
        3.6. enkele bekende discipelen
        
4.  Op pelgrimstocht in India en Nepal
       
Sarnath (Isipathana)  - Sravasti (Savatthi)  Piprahva (Maha Kapilavatthu)Lumbini  -  Tilaurakot (Kapilavatthu)  Kushinagar (Kusinara)Vaisali  (Vesali) - Patna  - Rajgir (Rajagaha)  Nalanda  - Buddhagayâ (Senanigama)  - Ellora en Ajanta
        
5. De Pali canon
        5.0. De Pali canon: een korte verkenning   
        5.1. Vinaya pitaka  
        5.2. Sutta Pitaka  
                5.2.1. Digha nikaya  
                5.2.2. Majjhima nikaya - verdeling  in vaggas en suttas
                        5.2.2. (1-3) Maj.Nik. I-III (M.1-30)
                        5.2.2. (4-6) Maj.Nik. IV-VI (M.31-60)
                        5.2.2. (7-9) Maj.Nik. VII-IX (M.61-90)
                        5.2.2. (10-12) Maj.Nik. X-XII (M.91-120)
                        5.2.2. (13-15) Maj.Nik. XIII-XV (M.121-152)
                5.2.3. Samyutta nikaya   
                        5.2.3. (0) Sam.Nik., inleiding en indeling
                        5.2.3. (1) Sam.Nik. I, Sagatha vagga
                        5.2.3. (2) Sam.Nik. II, Nidana vagga
                        5.2.3. (3) Sam.Nik. III, Khandha vagga
                        5.2.3. (4) Sam.Nik. IV, Salayatana vagga
                        5.2.3. (5) Sam.Nik. V, Maha vagga
                5.2.4. Anguttara Nikaya
                        5.2.4. (0) Anguttara Nikaya, indeling en geraadpleegde bronnen
                        5.2.4. (1) Anguttara nikaya - boek 1
                        5.2.4. (2) Anguttara nikaya - boek 2
                        5.2.4. (3) Anguttara nikaya - boek 3
                        5.2.4. (4) Anguttara nikaya - boek 4
                        5.2.4. (5) Anguttara nikaya - boek 5
                        5.2.4. (6) Anguttara nikaya - boek 6
                        5.2.4. (7) Anguttara nikaya - boek 7
                        5.2.4. (8) Anguttara nikaya - boek 8
                        5.2.4. (9) Anguttara nikaya - boek 9
                        5.2.4. (10) Anguttara nikaya - boek 10
                        5.2.4. (11) Anguttara nikaya - boek 11
            5.2.5. Khuddaka nikaya  
                        Khuddakapatha  - kleinere passages
                        Dhammapada - het pad van deugdzaamheid
                
        Udana  - korte, bondige uitspraken
                        Itivuttaka - zo is het gezegd  
                        Sutta-nipata - kleine collectie van leringen                                                            
                            5.2.5.6-7. Vimanavatthu - Petavatthu 
                            5.2.5.8-9. Theragatha - Therigatha  
                        Jatakas - didactische verhalen  
                            5.2.5.11-13.  Niddesa - Pathisambhidamagga - Apadana 
                            5.2.5.14-15. Buddhavamsa  -  Cariyapitaka 

        5.3. Abhidhamma Pitaka

5a. Postcanonieke literatuur 

6. De leek
        6.1.1. Adviezen voor lekenvolgelingen.1. Teksten betreffende vertrouwen, deugdzaamheid en de 5 en de 8 regels van goed gedrag
        6.1.2. Adviezen voor lekenvolgelingen.2. Teksten betreffende juist gedrag en over de redenen waarom mensen naar de hel gaan of naar de hemel
        6.1.3. Adviezen voor lekenvolgelingen.3.Teksten betreffende heil en zegen hier en hiernamaals
        6.2. Dana, geven, vrijgevigheid : een bloemlezing 
        6.3. Recitatieteksten

7. Het grote boek van de beschermingen - Maha Paritta Potthaka

8. De Bodhisatta in het Theravada Boeddhisme  
8E. The Bodhisatta in Theravada Buddhism
       
9. DE HOGERE LEER
        9.1. De vier edele waarheden en het middenpad  
        9.2. De drie kenmerken van het leven: dukkha, anicca, anatta 
        9.3. De smetten van de geest, de vier niveaus van heiligheid en de zeven soorten bevrijdingen  
                9.3. [1] De smetten, boeien, hindernissen
                9.3. [2] De vier niveaus van heiligheid
                9.3. [3] De zeven soorten bevrijdingen
                9.3. [4-5] Diverse  teksten betreffende heiligheid
        9.4. Factoren van Verlichting  
        9.5. Oorzakelijk ontstaan en opheffing van het lijden  
        9.6. het citta en het doodloze  
        9.10. Nibbana, een bloemlezing
        
10. Meditaties, contemplaties en vertrouwen
        10.1. De vier grondslagen van oplettendheid  
        10.2. De vier goddelijke verblijven, de Brahma viharas  
        10.3. Contemplaties voor rust, kalmte  
        10.4. Saddha, vertrouwen  
        10.5. Devotie in het Boeddhisme  
        10.6. Contemplatie over de dood  
        10.7. Het beschouwen van het lichaam  
        10.8. Oplettendheid bij het in- en uitademen  
        10.9. contemplatie over vergankelijkheid
        10.10. leegheid
        10.15. De negen trapsgewijze meditatieve verdiepingen

        
                
 
11. ONTWIKKELING EN TOEKOMST VAN HET BOEDDHISME
        11.1. Ontwikkeling van het Boeddhisme  
        11.2. De toekomst van het Boeddhisme: voortbestaan of verval

12. Boeddhistisch woordenboek========================