Facetten van het Boeddhisme


naar Index

2. De basis-leer

2. De basisleer 

         Na zijn Verlichting ging de Boeddha naar het dierenpark Isipathana, naar de vijf asceten die hem bediend hadden toen hij streefde naar innerlijke vooruitgang. En hij richtte het gebruikelijke gesprek tot hen, namelijk het gesprek over het geven (vrijgevigheid), over deugdzaamheid en over een betere wereld, en hij verkondigde de ellende, de leegheid en onreinheid van begeerte en de zegen van ontzegging en verzaking. (D.14)

        Toen de Verhevene merkte dat hun geest goed voorbereid was, gedwee, vrij van hindernissen, verkondigde hij het middenpad, het edele achtvoudige pad. Daarna volgde de opsomming van de vier edele waarheden: dukkha (onvoldaanheid, lijden), het ontstaan ervan, het beëindigen ervan en de weg naar de beëindiging ervan.

        Bij het verspreiden van de leer werden ook de drie kenmerken van het leven onderwezen, namelijk dat alle formaties vergankelijk zijn (anicca), dat alle formaties niet tevredenstellend zijn, dat ze aan leed onderworpen zijn (dukkha), en dat alle dingen zonder een zelf zijn (anatta).

        Op grond daarvan heb ik de leer van de Boeddha onderverdeeld in de basisleer en de hogere leer. Onder basisleer versta ik de leer die in de tijd van de Boeddha bedoeld was voor allen die wel belangstelling toonden en die volgelingen van de Boeddha werden, maar die het gewone dagelijkse leven bleven leiden. Het is de leer over dana, geven, vrijgevigheid; het is de leer over deugdzaamheid; het is de leer over een betere wereld; het is de leer over de ellende, de leegheid en onreinheid van begeerte en de zegen van ontzegging en verzaking.

                Onder hogere leer versta ik de leer die in de tijd van de Boeddha bedoeld was voor degenen die serieus streefden naar het hoge doel: Nibbana. Die leer werd aanvankelijk ook aan leken onderwezen. Maar na enige tijd werd ze bijna uitsluitend aan monniken en nonnen onderwezen.

       

        

Ook 6. gegevens voor de leek behoren tot de basisleer.


naar: 

2.1. Schets van leven en leer van de Boeddha Gotama    

2.2. Oorzakelijk ontstaan I    

2.3. De drie aspecten van het leven   

2.4. Wilsacties (kamma) en de gevolgen ervan    

2.5a. Juist denken over de dood    

2.5b.  Wedergeboorte    

2.6. De werelden van bestaan