Facetten van het Boeddhisme


naar Index


1.6. Het laatste jaar


 


Copyright ©  2021 / 2564

Het is toegestaan om elektronisch of in gedrukte vorm fragmenten van deze compilatie of de compilatie in zijn geheel over te nemen voor eigen gebruik, of ook met als doel ze met anderen te delen, uitsluitend voor gratis verspreiding en zonder commercieel oogmerk.


HET LAATSTE JAAR


Vanwege de lengte van de gegevens over het laatste jaar is dit gedeelte gesplitst in vier delen, en wel:

(a)  Inleidend gedeelte - 1. Te Rajagaha. 2. Te Nalanda en te Pataligama - 3. Van Pataligama naar Vesali.

(b)  4. Te Vesali en Beluva - 5. Van Vesali naar Kusinara

(c) 6. Te Kusinara - 7. De toespraak over de leer juist voor het definitieve heengaan

(d) 8. Definitieve heengaan, crematie en de verdeling van de relieken


Inleidend gedeelte     0.1. Korte schets van het leven van de Boeddha     0.2. De bronnen     0.3. Teksten die niet tot het laatste jaar behoren maar die in het Mahāparinibbāna sutta zijn ingevoegd    

1. Te Rajagaha
    1.1. Het verlangen van de koning van Magadha     1.2. Voorwaarden voor het welzijn van een volk     1.3. Voorwaarden voor het welzijn van de monniken     1.3.1. Zeven voorwaarden leidende naar welzijn     1.3.2. Zeven andere voorwaarden leidende naar welzijn     1.3.3. Zeven goede eigenschappen leidende naar welzijn     1.3.4. Zeven factoren van Verlichting leidende naar welzijn     1.3.5. Zeven waarnemingen leidende naar welzijn     1.3.6. Zes voorwaarden om te herinneren     1.4. Raad aan de monniken    

2. Te Nalanda en te Pātaligam
a
    2.1. In het mango-bosje     2.2. In het rusthuis     2.3. De vruchten van een immoreel en van een moreel leven     2.4. De invloed van godheden     2.4.1. De invloed van godheden bij het oprichten van gebouwen     2.4.2. De invloed van godheden voor hun gunsteling(e)     2.5.   Het oversteken van de Ganges    

3. Van Pātaligama naar Vesali    
3.1.  De vier edele waarheden     3.2.  De vier specifieke bestemmingen     3.3.  De spiegel der waarheid    

4. Te Vesali en Beluva
    4.1. Oplettendheid en helder begrip     4.2.  Ambapali en de Licchavis     4.3.  De ziekte te Beluva     4.4.   Weest uzelf tot toevlucht     4.5.  Leeg     4.6.  Aankondiging van het definitieve uitdoven     4.7. Het verzoek van Mara     4.8. De Verhevene ziet af van het leven     4.9. De acht oorzaken voor aardbevingen     4.10. De acht soorten bijeenkomsten     4.11. Acht velden van meesterschap     4.12. De acht bevrijdingen     4.13. Hernieuwde aankondiging van het definitieve uitdoven     4.14. Het verzoek van Ānanda     4.15. De laatste aansporingen te Vesāli     4.16.  De ouderlingen Attadattha en Thissa     4.17. De laatste blik op Vesāli    

5. Van Vesali naar Kusinara
    5.1. De vier hoofdindelingen van de leer     5.2. De vier grote steunpunten     5.3. De laatste maaltijd van de Verhevene     5.4. De vier soorten van asceten     5.5. De goudsmid Cunda wordt in de leer onderwezen     5.6. De Verhevene wordt opnieuw ziek     5.7. De zuivering van het water     5.8. Pukkusa, de Malla     5.9. Het helder stralen van de huid van de Verhevene     5.10. Hoe de goudsmid Cunda van verwijten te ontbinden    

6. Te Kusinara
    6.1. De verering van de Volmaakte      6.2. De verering van de Volmaakte in de hoogste mate     6.3. Het verdriet van de godheden     6.4. De bezorgdheid van Ānanda     6.5. De vier heilige plaatsen voor pelgrimage     6.6. Gedrag van monniken ten opzichte van vrouwen     6.7. Hoe moet de laatste eer bewezen worden?     6.8. De vier personen die een gedenkteken waard zijn     6.9. Het verdriet van Ānanda     6.10. De lofprijzing van Ānanda     6.11. De vroegere glorie van Kusinārā     6.12. Geweeklaag van en eerbetoon door de Mallas     6.13. De laatste bekering     6.14. De laatste aanwijzingen van de Verhevene    

7. De toespraak over de leer juist voor het definitieve heengaan
    7.1. Aansporing over het houden van de voorschriften     7.2. Aansporing over het beheersen van geest en lichaam     7.3. Aansporing over matig gebruik van voedsel     7.4. Aansporing over het slapen     7.5. Aansporing over het afzien van boosheid en kwaadwil     7.6. Aansporing over het afzien van verwaandheid en minachting     7.7. Aansporing over vleierij     7.8. De deugd van weinig wensen     7.9. De deugd van tevredenheid     7.10. De deugd van afzondering (eenzaamheid)     7.11. De deugd van energiek streven     7.12. De deugd van oplettendheid     7.13. De deugd van concentratie (samādhi)      7.14. De deugd van wijsheid     7.15. De deugd van onthouding van zinloze woorden     7.16. Zelf-aansporing     7.17. Over het ophelderen van alle twijfels     7.18. De allerlaatste instructies    

8. Definitieve heengaan, crematie en de verdeling van de relieken     8.1. De volledige uitdoving van de Verhevene     8.2. De echo van de wereld     8.3. De eer aan de relieken     8.4. Episode met de Eerwaarde Mahā Kassapa     8.5. De crematie     8.6. De verdeling van de relieken     8.7. De stoepas voor de relieken    

Geraadpleegde bronnen