Facetten van het Boeddhisme


naar Index

1. Het leven van de Boeddha Gotama

1.1. legenden over het begin van de loopbaan      

1.2. Van conceptie tot de Verlichting    
  
1.3. Het eerste jaar na de Verlichting    

1.4. Het 2e-20e jaar na de Verlichting    

1.5. Het 21e-42e jaar na de Verlichting    

1.6. Het laatste jaar  

(1.6. 1-3)  Inleidend gedeelte - Te Rajagaha.  Te Nalanda en te Pataligama -  Van Pataligama naar Vesali.    

(1.6. 4-5)   Te Vesali en Beluva -  Van Vesali naar Kusinara    

(1.6. 6-7)  Te Kusinara -  De toespraak over de leer juist voor het definitieve heengaan    

(1.6. 8)  Definitieve heengaan, crematie en de verdeling van de relieken