Facetten van het Boeddhisme


Inleidend gedeelte      voorwoord        0.1. tot geluk      0.2. Uitspraak van Pali woorden      0.3. Tijdrekening      0.4. Kastensysteem      

naar Index


0.2. De uitspraak van Pali-woorden

 

De uitspraak van Pāli-woorden

De klinkers

 a als a  in  pad                          i als i    in  kip, pit

   of   e  in  rekenen                    ī als ie  in  drie, vier

ā als aa in  paard, vader          o als o  in  kort

e als e    in  en, ten                    ō als oo in  boot, boter

ē als ei   in  einde                       u als oe in  moe, roede

                                                     ū als oe in  boer

De medeklinkers

c als tsj in het Engelse rich               

g als  g  in het Engelse get      

j als dzj in jeans; jungle           

m als  m  in hem                     

m op einde van woord als ng in zing  

y als  j  in ja; jeugd

n gevolgd door klinker als n in niet

n gevolgd door medeklinker als ng in ring

ñ als gn/nj  in signaal

v  als  w   in wiel; want
 

N.B.

     De klinkers e en o zijn steeds lang, behalve wanneer ze gevolgd worden door een dubbele medeklinker, zoals bij­voorbeeld in mettā.

     De met h samengestelde medeklinkers: bh, ch, dh, gh, jh, kh, ph en th worden uitgesproken met de h-klank direct volgende achter de betreffende medeklinker, zoals bijvoor­beeld in: clubhuis, badhok, leghoen, blokhut, ophou­den, eethoek.

     Het Pāli-schrift kent geen hoofdletters. Daarom zijn hier in de Pāli teksten meestal geen hoofdletters gebruikt.

naar 0.3. Tijdrekening  

of naar  begin van pagina