Facetten van het Boeddhisme


Inleidend gedeelte      voorwoord        0.1. tot geluk      0.2. Uitspraak van Pali woorden      0.3. Tijdrekening      0.4. Kastensysteem      

naar Index


0.2. De uitspraak van Pali-woorden

De uitspraak van Pali-woorden

 

De klinkers

a als a  in  pad                        

   of  e  in  rekenen  

ā als aa in  paard, vader        

e als e   in  en, ten                  

ē als ei  in  einde                    

i als i     in  kip, pit

ī als ie   in  drie, vier

o als o  in  kort

ō als oo in  boot, boter

u als oe in  moe, roede

ū als oe in  boer

                                             

De medeklinkers

c als tsj  in het Engelse rich              

g als  g in het Engelse get      

j als dzj  in jeans; jungle; jeep          

m als  m  in hem                    

m op einde van woord als ng in zing  

y als  j  in ja; jeugd

n gevolgd door klinker als n in niet

n gevolgd door medeklinker als ng in ring

ñ als gn/nj  in signaal

v  als  w  in wiel; want

 

N.B.

     De klinkers e en o zijn steeds lang, behalve wanneer ze gevolgd worden door een dubbele medeklinker, zoals bij­voorbeeld in mettā.

     De met h samengestelde medeklinkers: bh, ch, dh, gh, jh, kh, ph en th worden uitgesproken met de h-klank direct volgende achter de betreffende medeklinker, zoals bijvoor­beeld in: clubhuis, badhok, leghoen, blokhut, ophou­den, eethoek.

     Het Pāli-schrift kent geen hoofdletters. Daarom zijn hier in de Pāli teksten meestal geen hoofdletters gebruikt.naar 0.3. Tijdrekening  

of naar  begin van pagina