Facetten van het Boeddhisme


   naar Index


0.1. Tot geluk

Inleidend gedeelte       voorwoord      inhoud      0.1. tot geluk      0.2. Uitspraak van Pali woorden      0.3. Tijdrekening      0.4. Kastensysteem  

     

  Tot geluk

Gij wezens allen die de volgende facetten

over het leven en de verheven leer

van de Boeddha, de Wijze der Sakyas,

leest of hoort, gij allen,

hetzij man of vrouw of van een andere soort,

of jong of oud of van een leeftijd tussen bei,

moogt gij allen blij van harte zijn en welgemoed,

en moogt gij het woord van de leer

aandachtig lezen of opmerkzaam ernaar luisteren.

 

Wat er ook bestaat aan schatten

in deze en in gene wereld,

welk kostbaar juweel zich in de hemelen ook bevindt,

geen kan zich met de Volmaakte vergelijken.

Dit heerlijke juweel, het straalt in de Ontwaakte;

Moge door deze waarheid geluk ontstaan.

 

Opdroging en onthechting,

kostbare bevrijding van de dood,

bereikt door de Wijze der Sakyas, innerlijk bedaard,

niet bestaat er iets dat aan zo’n leer gelijk is.

Dit heerlijke juweel, het straalt in de leer;

moge door deze waarheid geluk ontstaan.

 

Zij die deze waarheid die zo goed verkondigd is,

met diepe wijsheid duidelijk begrijpen,

al is hun vooruitgang ook zeer langzaam,

een achtste bestaan is er voor hen niet meer.

Dit heerlijke juweel, het straalt in de Orde;

moge door deze waarheid geluk ontstaan.

 

Gij wezens allen die dit hier leest of hoort,

de Boeddha die als Volmaakte wordt geëerd

zowel door goden als door mensen,

hem willen wij huldigen;

het strekke ons allen tot geluk.

 

Gij wezens allen die dit hier leest of hoort,

de leer die als volmaakte wordt geëerd

zowel door goden als door mensen,

die willen wij huldigen;

het strekke ons allen tot geluk.

 

Gij wezens allen die dit hier leest of hoort,

de Orde die als volmaakte wordt geëerd

zowel door goden als door mensen,

die willen wij huldigen;

het strekke ons allen tot geluk.

(vrij naar een deel

van het Ratana sutta)
naar 0.2. De uitspraak van Pali-woorden

of
naar  begin van pagina