Facetten van het BoeddhismeI N D E X

...


Veel is geschreven over de leer en het leven van de Boeddha Gotama. Aantekeningen van het gelezene en gehoorde werden gemaakt voor eigen gebruik. Ik wil ze echter ook ter beschikking stellen voor anderen die in de leer van de Boeddha geïnteresseerd zijn.

De Boeddha is een geneesheer en zijn leer is een geneesmiddel. En juist zoals medicijn niet ineens ingenomen wordt, maar met kleine beetjes - een pilletje of een lepel drank per keer, - evenzo moeten ook deze facetten gelezen worden: niet alles ineens lezen, maar steeds een gedeelte. Zo zullen ze beslist een goed resultaat hebben.

Deze gegevens mogen door ieder voor persoonlijk gebruik overgenomen worden. Bepaalde facetten van het (Theravâda-)Boeddhisme worden belicht. Ik heb niet de pretentie volledig te zijn. Ik ben geen geleerde, veeleer een verzamelaar. 

 Deze gegevens zijn hier ook als PDF bestanden te downloaden.


Nico MoonenInhoudTEN GELEIDE

0.0. Voorwoord     0.1. tot geluk     0.2. Uitspraak van Pali woorden     0.3. Tijdrekening     0.4. Kastensysteem

1. HET LEVEN VAN DE BOEDDHA GOTAMA

1.1. legenden over het begin van de loopbaan

1.2. Van conceptie tot de Verlichting      

1.3. Het eerste jaar na de Verlichting      

1.4. Het 2e-20e jaar na de Verlichting      

1.5. Het 21e-42e jaar na de Verlichting      

1.6. Het laatste jaar  

(1.6. 1-3)  Inleidend gedeelte - Te Rajagaha.  Te Nalanda en te Pataligama -  Van Pataligama naar Vesali.    

(1.6. 4-5)   Te Vesali en Beluva -  Van Vesali naar Kusinara    

(1.6. 6-7)  Te Kusinara -  De toespraak over de leer juist voor het definitieve heengaan    

(1.6. 8)  Definitieve heengaan, crematie en de verdeling van de relieken    

 

2. DE BASISLEER

2.1. Schets van leven en leer van de Boeddha Gotama  

2.1.E. Sketch of the Life and Teachings of the Buddha Gotama 

2.2. Oorzakelijk ontstaan I.

2.3. De drie kenmerken van het leven I

2.4. Wilsacties (kamma) en de gevolgen ervan    

2.5a. Juist denken over de dood 
    2b. vervallen, zie 9.9.

2.6. De werelden van bestaan

3. DE SANGHA   

        3a. De Sangha. Inleiding. Voorbereidende plichten. Kloosterzegeningen. Overwegingen. Concilies en synoden.

        3b. De Sangha. Enkele bekende discipelen.

        3c. De Sangha. Wijdingsprocedures in Thailand.

        3d. Devadatta - schisma in de Orde

4. Op pelgrimstocht in India en Nepal      

4.1.  Sarnath (Isipathana)      

4.2. Sravasti (Savatthi)    

4.3. Piprahva (Maha Kapilavatthu)      

4.4. Lumbini      

4.5. Tilaurakot (Kapilavatthu)      

4.6. Kushinagar (Kusinara)      

4.7. Patna en Vaisali (Vesali)      

4.8. Nalanda    

4.9. Rajgir (Rajagaha)    

4.10. Buddhagayâ (Senanigama)      

4.11. Ellora en Ajanta      

Geraadpleegde bronnen

5. De Pali canon

5.0. De Pali canon: een korte verkenning    

5.1. Vinaya pitaka      

5.2. Sutta Pitaka      

5.2.1. Digha nikaya    

5.2.2. Majjhima nikaya, indeling      

Maj.Nik. I-III (M.1-30)    

Maj.Nik. IV-VI (M.31-60)    

Maj.Nik. VII-IX (M.61-90)    

Maj.Nik. X-XII (M.91-120)    

Maj.Nik.XIII-XV (M.121-152)      

5.2.3. Samyutta nikaya    

5.2.3. (0) Samyutta Nikaya, inleiding en indeling    

5.2.3. (1) Sam.Nik. 1, Sagatha-vagga,  Samyutta 1-11

5.2.3. (2) Sam.Nik. 2, Nidana-vagga, Samyutta 12-21      

5.2.3. (3) Sam.Nik. 3, Khandha-vagga, Samyutta 22-34      

5.2.3.(4) Sam.Nik. 4, Salayatana-vagga, Samyutta 35-44    

5.2.3. (5) Sam.Nik. 5, Maha vagga, Samyutta 45-56    

5.2.4. Anguttara Nikaya  

        5.2.4.0. Ang.Nik.  indeling en geraadpleegde bronnen

                5.2.4.1. Ang.Nik. boek 1    

5.2.4.2. Ang.Nik. boek 2    

5.2.4.3. Ang.Nik. boek 3    

5.2.4.4. Ang.Nik. boek 4    

                5.2.4.5. Ang.Nik. boek 5    

5.2.4.6. Ang.Nik. boek 6    

5.2.4.7. Ang.Nik. boek 7    

5.2.4.8. Ang.Nik. boek 8    

5.2.4.9. Ang.Nik. boek 9    

5.2.4.10. Ang.Nik. boek 10    

5.2.4.11. Ang.Nik. boek 11

5.2.5. Khuddaka nikaya    

5.2.5.1. Khuddakapatha    

5.2.5.2. Dhammapada    

5.2.5.3. Udana    

5.2.5.4. Itivuttaka    

5.2.5.5. Sutta-nipata   

                       

5.2.5.6. Vimanavatthu      

5.2.5.7. Petavatthu    

5.2.5.8. Theragatha    

5.2.5.9. Therigatha    

5.2.5.10. Jataka    

5.2.5.11. Niddesa    

5.2.5.12. Pathisambhidamagga    

5.2.5.13. Apadana    

5.2.5.14. Buddhavamsa    

5.2.5.15. Cariyapitaka    

5.3. Abhidhamma

5a. Postcanonieke literatuur

6. DE LEEK

6.1.1. Adviezen voor lekenvolgelingen. 1 - Teksten betreffende vertrouwen, deugdzaamheid en de 5 en de 8 regels van goed gedrag 

6.1.2.
Adviezen voor lekenvolgelingen. 2 - Teksten betreffende juist gedrag en over de redenen waarom mensen naar de hel gaan of naar de hemel

6.1.3.
Adviezen voor lekenvolgelingen. 3 - Teksten betreffende heil en zegen hier en hiernamaals  

 

6.2. Dana, geven, vrijgevigheid    

6.3. Recitatieteksten

6.4.

6.5. Enkele bekende leken. - 1. De arts Jivaka

7. Het grote boek van de beschermingen

8. De Bodhisatta in het Theravada Boeddhisme

8a. The Bodhisatta in Theravada Buddhism

9. DE HOGERE LEER

9.1. Het middenpad en de vier edele waarheden   

9.2. De drie kenmerken van het leven: dukkha, anicca, anatta  
9.3. De smetten van de geest, de vier niveaus van heiligheid en de zeven soorten bevrijdingen
  

9.3.1. De smetten, boeien, hindernissen

9.3.2. De vier niveaus van heiligheid

9.3.3. De zeven soorten bevrijdingen

9.3.4-5. Diverse teksten betreffende heiligheid. Geraadpleegde bronnen 

9.4. Factoren van Verlichting    

9.5. Oorzakelijk ontstaan en opheffing van het lijden    

9.6. het citta en het doodloze    

9.7. bovennatuurlijke krachten  

9.8. Khandha, de bestanddelen van bestaan

9.9. Wedergeboorte 

9.10. Nibbana: een bloemlezing

10. Meditaties, contemplaties en vertrouwen

10.1. De vier grondslagen van oplettendheid    

10.2. De vier Brahma viharas    

10.3. Contemplaties voor rust, kalmte    

10.4. Saddha, vertrouwen    

10.5. Devotie in het Boeddhisme    

10.6. Contemplatie over de dood    

10.7. Het beschouwen van het lichaam    

10.8. Oplettendheid bij het in- en uitademen  

10.9. Contemplaties over dukkha, anicca en anatta

10.10. Leegheid, leegte (suññata)  
10.15. De negen trapsgewijze meditatieve toestanden  

11. ONTWIKKELING EN TOEKOMST VAN HET BOEDDHISME

11.1. Ontwikkeling van het Boeddhisme  

11.2. De toekomst van het Boeddhisme: voortbestaan of verval

12. Boeddhistisch woordenboek

=13. lijst van boeken over het boeddhisme. 
Hier vervallen; zie: https://sites.google.com/view/boeken over het boeddhisme

14. Wat Dhammaniwasa

15. Koppelingen (links) naar PDF bestanden 

=

Div. PDF BESTANDEN 


 
 
     


=

20. pdf 2