Facetten van het Boeddhisme


naar Index

PDF-bestanden

  
TEN GELEIDE
0.0. voorwoord   
0.1. Tot geluk    
0.2. Uitspraak van Pali woorden   
0.3. Tijdrekening   
0.4. Kastensysteem

1. HET LEVEN VAN DE BOEDDHA GOTAMA
    1.1. legenden over het begin van de loopbaan  
    1.2. Van conceptie tot de Verlichting  
    1.3. Het 1e jaar na de Verlichting  
    1.4. Het 2e-20e jaar na de Verlichting    
    1.5. Het 21e-42e jaar na de Verlichting   
    1.6. Het laatste jaar 
            1.6 (1.3) Inleiding - Rajagaha - Nalanda
            1.6 (4-5) Vesali - Beluva - Kusinara
            1.6. (6-7) Te Kusinara en toespraak over de leer  vóór het definitieve heengaan
            1.6. (8) Definitieve heengaan - crematie - verdeling van de relieken
            

2. DE BASISLEER
        2.1. Korte beschrijving van leven en leer van de Boeddha Gotama  
         Dana, geven, vrijgevigheid : een bloemlezing
        2.4. Wilsacties (kamma) en de gevolgen ervan
        2.5. Dood en wedergeboorte   
        2.6. De werelden van bestaan

3. DE SANGHA  
3.1. Wijdingen en Pali formules
        
4.  Op pelgrimstocht in India en Nepal
       
Sarnath (Isipathana)  - Sravasti (Savatthi)  Piprahva (Maha Kapilavatthu)Lumbini  -  Tilaurakot (Kapilavatthu)  Kushinagar (Kusinara)Vaisali  (Vesali) - Patna  - Rajgir (Rajagaha)  Nalanda  - Buddhagayâ (Senanigama)  - Ellora en Ajanta
 
5. De Pali canon
        5.0. De Pali canon: een korte verkenning   
        5.1. Vinaya pitaka  
        5.2. Sutta Pitaka  
            5.2.1. Digha nikaya  
            5.2.2. Majjhima nikaya - verdeling  in vaggas en suttas
                5.2.2. (1-3) Maj.Nik. I-III (M.1-30)
                5.2.2. (4-6) Maj.Nik. IV-VI (M.31-60)
                5.2.2. (7-9) Maj.Nik. VII-IX (M.61-90)
                5.2.2. (10-12) Maj.Nik. X-XII (M.91-120)
                5.2.2. (13-15) Maj.Nik. XIII-XV (M.121-152)
            5.2.3. Samyutta nikaya   
                5.2.3. (0) Sam.Nik., inleiding en indeling
                5.2.3. (1) Sam.Nik. I, Sagatha vagga
                5.2.3. (2) Sam.Nik. II, Nidana vagga
                5.2.3. (3) Sam.Nik. III, Khandha vagga
                5.2.3. (4) Sam.Nik. IV, Salayatana vagga
                5.2.3. (5) Sam.Nik. V, Maha vagga
            5.2.4. (0) Anguttara Nikaya, indeling en geraadpleegde bronnen
                5.2.4. (1) Anguttara nikaya - boek 1.
                5.2.4. (2) Anguttara nikaya - boek 2
                5.2.4. (3) Anguttara nikaya - boek 3
                5.2.4. (4) Anguttara nikaya - boek 4
                5.2.4. (5) Anguttara nikaya - boek 5
                5.2.4. (6) Anguttara nikaya - boek 6
                5.2.4. (7) Anguttara nikaya - boek 7
                5.2.4. (8) Anguttara nikaya - boek 8
                5.2.4. (9) Anguttara nikaya - boek 9
                5.2.4. (10) Anguttara nikaya - boek 10
                5.2.4. (11) Anguttara nikaya - boek 11
        5.2.5. Khuddaka nikaya  
                5.2.5.1. Khuddakapatha  
                5.2.5.2. Dhammapada - verhalen en verzen
                
5.2.5.3. Udana  
                5.2.5.4. Itivuttaka  
                5.2.5.5. Sutta-nipata  
                5.2.5.6-7. Vimanavatthu - Petavatthu 
                5.2.5.8-9. Theragatha - Therigatha  
                5.2.5.10. Jataka  
                5.2.5.11-13.  Niddesa - Pathisambhidamagga - Apadana 
                5.2.5.14-15. Buddhavamsa  -  Cariyapitaka 
5.3. Abhidhamma Pitaka

5a. Postcanonieke literatuur 

6. DE LEEK
        6.1.1. Adviezen voor lekenvolgelingen.1. Teksten betreffende vertrouwen, deugdzaamheid en de 5 en de 8 regels van goed gedrag
        6.1.2. Adviezen voor lekenvolgelingen.2. Teksten betreffende juist gedrag en over de redenen waarom mensen naar de hel gaan of naar de hemel
        6.1.3. Adviezen voor lekenvolgelingen.3.Teksten betreffende heil en zegen hier en hiernamaals
        6.2. Dana, geven, vrijgevigheid : een bloemlezing 
        6.3. Recitatieteksten

7. Het grote boek van de beschermingen

8. De Bodhisatta in het Theravada Boeddhisme  
8a. The Bodhisatta in Theravada Buddhism

9. DE HOGERE LEER
        9.1. De vier edele waarheden en het middenpad  
        9.2. De drie kenmerken van het leven: dukkha, anicca, anatta    
        9.3. De smetten van de geest, de vier niveaus van heiligheid en de zeven soorten bevrijdingen  
            
            9.3. [5] diverse teksten verband houdende met heiligheid, en geraadpleegde bronnen
        9.4. Factoren van Verlichting  
        9.5. Oorzakelijk ontstaan en opheffing van het lijden  
        9.6. het citta en het doodloze  
        9.7. bovennatuurlijke krachten  
        9.10. Nibbana, een bloemlezing

10. Meditaties, contemplaties en vertrouwen
        10.1. De vier grondslagen van oplettendheid  
        10.2. De vier goddelijke verblijven, de Brahma viharas  
        10.3. Contemplaties voor rust, kalmte  
        10.4. Saddha, vertrouwen  
        10.5. Devotie in het Boeddhisme  
        10.6. Contemplatie over de dood  
        10.7. Het beschouwen van het lichaam  
        10.8. Oplettendheid bij het in- en uitademen  
                
 
11. ONTWIKKELING EN TOEKOMST VAN HET BOEDDHISME
        11.1. Ontwikkeling van het Boeddhisme  
        11.2. De toekomst van het Boeddhisme: voortbestaan of verval

12. Boeddhistisch woordenboek