Facetten van het Boeddhisme


naar Index     of     naar inhoudsopgave van de cataloog    


13. Cataloog van de collectie Dr. K. H. Eckert, aanwezig in de bibiliotheek van de Boeddhistische Unie van België (B.U.B.)Inleiding
        
   In april 2000 schonk Dr. K.H. Eckert (filoloog) uit Augsburg zijn collectie van geschriften over het Boeddhisme aan mij. Hij was zwaar ziek en hij wilde zijn collectie op één plaats bij elkaar weten. Dr. K.H. Eckert was de voorzitter van het Gesellschaft für europäischen Buddhismus te München, later gewijzigd in Gesellschaft für europäisch-asiatische Kulturbeziehungen e.V.  In 1984 werd ik tot erelid van deze vereniging benoemd, een van de redenen waarom ik de Boeddhistische collectie van Dr. K.H. Eckert heb ontvangen.
   Omdat ik niet meer alle boeken kan lezen nam ik contact op met diverse Boeddhistische instellingen in Nederland en België. Alleen de B.U.B. bleek interesse te hebben en tevens te beschikken over een ruimte waar de boeken bewaard konden worden. Zo konden ze voor een groter publiek toegankelijk zijn. Dit was ook overeenkomstig de wens van Dr. K.H. Eckert. En omdat ik in een klein appartement ben gaan wonen, heb ik nog een gedeelte van mijn eigen bibliotheek toegevoegd.

    Moge de schenking van Dr. K.H. Eckert hem veel verdiensten brengen. Ik hoop dat deze Boeddhistische bibliotheek velen van nut zal zijn.

 
   Omdat boeken en artikelen niet toegankelijk zijn als ze zomaar in een kast staan, werd begonnen met een beschrijving van de collectie. Zo ontstonden (a) de systematische catalogus; en (b) de alfabetische auteurscatalogus. 
   Getracht is de boeken zoveel mogelijk per onderwerp bijeen te zetten. Soms handelt een boek over meer dan één onderwerp. In de systematische catalogus is het dan op meerdere plaatsen vermeld.
   Om praktische redenen zijn in rubriek 11 (Geschiedenis en cultuur van het Boeddhisme) geen titels opgenomen over het Boeddhisme per land. Gegevens over het Boeddhisme in de diverse landen zijn samen met meer algemene gegevens vermeld in rubriek 14 (Gegevens per land).

 
    De boeken zijn nu ondergebracht in het kantoor van de B.U.B., te Brussel (B).

https://www.buddhism.be/nl/  

Wie dat wil kan ze daar altijd na afspraak raadplegen.
   
Kerkrade, 1 januari 2010
Nico Moonen

  

naar 13.0. Inhoudsopgave cataloog   of naar begin van pagina